Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Spokojeny zákazník = dobře placený manager

Teoretické úvahy o tom, že spokojení zákazníci jsou základem úspěchu firem a tudíž mají vliv na odměny managementu se v německých firmách staly každodenní realitou. A to zcela přímo, nikoli jen zprostředkovaně prostřednictví dobrých prodejních a finančních ukazatelů firem, ale přímo v závislosti na výsledcích průzkumu spokojenosti zákazníků. Od managementu společnosti je to zajisté krok […]

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

CRM v nadnárodní společnosti

CRM neboli Customer Relationship Management, byla před deseti lety kouzelná zkratka slibující komplexní řízení vztahu se zákazníky na zcela nové sofistikované bázi využívající zhusta specializované počítačové databáze a jejich nadstavby, které mají zaznamenávat, analyzovat a plánovat veškerý styk firmy se zákazníkem za účelem dosažení maximální možné efektivity v procesu prodeje a marketingu. Velká nadnárodní firma […]

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

Elektromobil velká výzva a velké riziko

Již delší dobu lze na automobilových veletrzích vidět prototypy automobilů na elektrický pohon.* Nemám na mysli hybridní vozy, které kromě elektromotoru mají i klasický spalovací motor, ale automobily poháněné výhradně elektrickou energii z baterií. Tato skupina vozů je velice různorodá. Mezi elektromobily nalezneme jak supersporty Tesla nebo Audi Elektra, ale také malá městská vozítka jako […]

Mgr. Jiří Boháček, Dr.

E-mailová komunikace v procesu při řízení organizace.

Budu se zabývat způsoby komunikace při řízení organizace, zaměřím se na její formy, obsahy, úskalí. Z teorií jednání založených na komunikaci jsem si vybral teorii mluvních aktů J.L Austina (How to do Things with Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955.)  a J. Searla (Expression and Meaning, Oxford university Press 1985), klasiků […]