Konference Marketingová komunikace

28.05.2013

Konference Marketingová komunikace na VŠFS se uskutečnila dne  16. května 2013. Druhý ročník této konference probíhal  v uvolněné přátelské atmosféře.  Přednáškový sál se zaplnil během dopoledního jednání téměř ze tří čtvrtin. Dopolednímu bloku přednášek dominoval příspěvek domácího  prof. Petra Matějů z Fakulty sociálních studií VŠFS. O něm bych se chtěl zmínit především.  Jako sociologa mne velice zajímal názor kolegy na současnou problematiku české společnosti, především s ohledem na přetrvávající recesi a neblahý politický vývoj. Nemýlil jsem se. Příspěvek ještě prohloubil mé obavy především o  budoucnost české společnosti. Profesor Matějů předkládal výsledky mezinárodního šetření  mládeže – studentů středních škol. Zaujala mne už sama metodologie výzkumu. Namísto klasického dotazníku měli studenti za úkol zpracovat eseje pojednávající o stavu společnosti svých zemí. Pro Českou republiku dopadlo mezinárodní srovnání dosti žalostně. Mladí lidé se staví k současnému stavu české společnosti značně kriticky. Obzvláště jim vadí, že se v Česku nehraje podle jasných pravidel, či spíše, že žádná pravidla ani neexistují. Ani v podnikání, ani při budování kariéry v zaměstnání, ani při přijímání na vysoké školy neplatí žádná obecně platná pravidla. Hodnoty ceněné v západních demokratických společnostech jako je výkonnost, znalosti, schopnosti, iniciativa, aktivita, jako by v České republice neměly stejný význam. Společenský a karierní vzestup, úspěch v podnikání je závislý spíše na známostech a korupci. To jsou faktory charakteristické pro bývalé postkomunistické země, pro země východního bloku, ke kterým se ve studii řadíme. Jaké důsledky mladí lidé z tohoto poznání vyvozují. Celkem jednoznačné. Chtějí odejít tam, kde je společnost normální. A jaké důsledky z toho plynou pro českou společnost? Jako již mnohokrát v naší národní historii se ti schopnější seberou a odejdou tam, kde budou jejich schopnosti spravedlivě oceněny a zůstanou tu ti ostatní. Příspěvek podle vlastních slov autora vyzněl velmi pesimisticky. Já se domnívám, že autor má plnou pravdu. Dnes a což teprve za pár let se bude čím dál tím hůře svádět vina za špatný stav české společnosti na období totality, zvláště pokud se budou negativní jevy s postupujícím časem ještě zhoršovat. Pokud se skutečně schopní mladí lidé ve větší míře odhodlají k odchodu do ciziny, v čemž jim dnes nic nebrání, je pravděpodobnost zhoršování stavu společnosti nasnadě.  Konference pak pokračovala v jednotlivých blocích příspěvky ostatních účastníků. O přestávkách jsem se účastnil několika debat o tématech současné marketingové komunikace. Představil jsem některé knihy z produkce naší katedry: například sborník „Výzvy marketingu v současné krizi“, který nedávno vyšel, či dřívější publikace „Nízkonákladová marketingová vícevrstevnatá komunikace“ a „Moderní typologie inovací pro praxi“.

komentáře (0)