Inovace ve výzkumu – seminář marketingové agentury IPSOS

13.11.2012

Koncem října 2012 v rámci řady seminářů, které pravidelně pořádá agentura marketingového výzkumu IPSOS, bylo zařazeno téma „Inovace ve výzkumu“. Byl jsem zvědav, jaké praktické aplikace inovativních metod marketingového výzkumu, kterými je IPSOS pověstný. Vypravil jsem se tedy do budovy Nové scény Národního divadla, kde agentura IPSOS sídlí. Na programu semináře byla tři velká témata: využití neuromarketingu v FMCG na příkladu pretestu obalu produktu firmy Kraft Foods, IPSOS posttest reklamy postihující nově i on-line komunikaci a metoda image positioning „Censydiam“, kterou IPSOS zdědil od marketingové agentury Synovate po jejich sloučení. Nejvýraznější inovací z těchto tří metod je podle mého názoru použití neuromarketingu v marketingovém výzkumu. Ačkoliv metody „oční kamery“, detektoru lži a EEG mozkových vln jsou již známé a používané již delší dobu, bylo zajímavé jejich propojení a klasickým kvantitativním výzkumem, který jediný dokáže s pomocí reprezentativního vzorku otestovat hypotézu vygenerovanou s pomocí neuromarketingových metod na malých vzorcích respondentů. Navíc se v tomto případě neuromarketing postaral o zásadní výsledek při odhalení výhod nového obalu oproti stávajícímu. IPSOS ukázal spolu se zástupkyní firmy Kraft Foods  případovou studii s anonymizovaným testovacím materiálem, neboť nový obal ještě nebyl nasazen do prodeje. Přesto byl příklad dostatečně názorný pro posouzení výhod inovativního přístupu k řešení častého problému FMCG společností při tvorbě nových obalů. Pro zajímavost, celý test se odehrával ve „zkušebním supermarketu“, tedy jakési maketě skutečné prodejny s regály plnými zboží různých komodit, nákupními košíky a pokladnami s personálem. Tuto zkušební prodejnu si firma IPSOS pronajímá od společnosti TESCO pro účely marketingových výzkumů. Respondenti jsou tedy dotazováni v prostředí identickém s tím, v němž běžně činí svá nákupní rozhodnutí, což je velká výhoda. I toto lze považovat za inovaci výzkumu. Inovace v marketingovém výzkumu v podání firmy IPSOS potěšily mé srdce výzkumného nadšence a ukázaly velký potenciál marketingového výzkumu.

komentáře (0)