Kooperace gigantů

05.06.2012

Ptám se někdy při pohledu na velké společnosti, kde jsou hranice jejich růstu? Kam až může dosáhnout impérium jedné značky, jednoho podniku? Ovšem, můžeme uvažovat o tom, že alespoň evropské podniky se snaží udržovat své portfolio v udržitelných dimenzích podle logiky Parettova pravidla. Protože však podniky kvůli nutnému růstu stále hledají další potenciální skupiny zákazníků, poohlíží se po nich pochopitelně i mimo výsostné území vlastního trhu. Snaží se oslovit zákazníky na trhu obhospodařovaném jinými podniky, s nimiž si nekonkuruje, ani na úrovni substitutu. Kooperace probíhá na mnoha úrovních velikosti podniků, zde však uvedu příklad kooperace firem velkých, nadnárodních, které kooperaci získávají vzájemný přístup k velkým skupinám zákazníkům na všech kontinentech. Obecně lze říci, že čím větší firmy kooperuji, tím lze dosáhnout většího účinku. Marketing, do jehož gesce obvykle v kooperujících firmách spadá, má k dispozici budget odpovídající mohutnosti a synergie například ve výrobě reklamy, merchandisingu nebo pořádání společných akci, je masivní. Škoda Auto v minulosti dlouhodobě kooperovala s naftařskou společností Shell. Prakticky se tato kooperace projevovala doporučením oleje značky Shell do vozů Škoda továrnou a u prodejců, naopak čerpací stanice Shell nabízely merchandising ŠkodyAuto. Podle logiky, že větší celky jsou efektivnější, koncern VW změnil dodavatele oleje pro všechny značky koncernu na BP tedy Castrol. Spojily se tedy ještě větší celky. Při vzájemné kooperaci využívají oba giganty marketingovou sílu obou celosvětových značek. Jako další příklad úspěšně kooperace z různých oblastí, lze uvést spolupráci koncernu VW a hotelového řetězce Moevenpick.

Takovým způsobem mohou giganti růst dál i mimo svůj domovský trh. Zasahují svou značkou do povědomí milionů zákazníků spřátelené firmy, ukazují, na spolupráci s jejich značkou, že sdílejí její hodnoty, přejímají navzájem vliv pozitivní image kooperující značky. Spolupracující firmy si u zákazníků navzájem poskytují doporučení. Postupující rozvoj kooperací velkých společností tak může postupně vytvořit klub mocných, kteří navzájem doporučují své produkty. Pro menší hráče je obtížné se do tohoto klubu dostat a znamená to pro ně konkurenční nevýhodu. I v případě kooperací platí slavný paradox sv. Matouše: “Bohatým bude přidáno, chudým bude ubráno.“

komentáře (0)